MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
AUGMENTEN LES HORES DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I EL NOMBRE DE PLACES DELS CENTRES DE DIA DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA
La Mancomunitat del Pla de Mallorca va iniciar la prestació del servei d’ajuda a domicili ja fa més de dues dècades.
mancomunitatplademallorca.net 24/06/2019 - 15:04:59

AUGMENTEN LES HORES DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I EL NOMBRE DE PLACES DELS CENTRES DE DIA DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA

La Mancomunitat del Pla de Mallorca va iniciar la prestació del servei d’ajuda a domicili ja fa més de dues dècades i actualment aquest servei es presta als tretze municipis que tenen cedida la gestió de serveis socials a l’entitat supramunicipal. Aquests són: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany que varen registrar una població al 2018 de 32.916 habitants, segons dades del Institut Nacional d’Estadística.

Aquest servei, i donada la idiosincràsia i l’envelliment de la població del Pla de Mallorca, ha vist augmentada la seva demanda de forma exponencial en els darrers cincs anys fins arribar a prestar al 2018 un total de 35.836 hores de Servei d’Ajuda a Domicili concertades amb el govern més unes 25.825 hores anuals sense concertar i pròpies de la Mancomunitat.

Amb aquestes dades i dins el 2018 s’han realitzat un total de 61.661 hores de Servei d’Ajuda a Domicili. Aquestes dades suposen que l’any 2018 s’ha tancat amb un ratio 1,87 hora per habitant que és, sens dubte, una de les millor ratios d'assistència domiciliaria i residencial a persones amb dependència per població de les Illes Balears.

Donat que les peticions per part dels usuaris d’incrementar el nombre d’hores d’aquest servei als serveis socials de la Mancomunitat no han minvat, si no tot el contrari han augmentat, l’entitat supramunicipal va sol·licitar a la Conselleria de Serveis Socials incrementar el nombre d’hores del servei fins arribar, a l’any 2021, a un total de 84.000 hores mensuals concertades, que és més del doble del nombre d’hores concertades actuals en només 3 anys. A tot això, se li hauran de sumar les hores sense concertar i pròpies de la Mancomunitat.

La Conselleria de Serveis Socials i la Mancomunitat del Pla de Mallorca han signat aquest mes de juny el conveni per a l'assistència domiciliaria i residencial a persones amb dependència que suposa que la Mancomunitat del Pla rebrà una inversió total pel Servei d’Ajuda a Domicili de 3.121.200 euros per les anualitat 2019, 2020 i 2021. Arribant a 84.000 hores concertades al 2021.

D'altra banda, la Conselleria de Serveis Socials i la Mancomunitat del Pla de Mallorca també han signat dins aquest mes el conveni dels centres de dia que destina un total de 1.454.985 euros per al funcionament i manteniment de 62 places d'estades diürnes als centres gestionats per la Mancomunitat del Pla de Mallorca e integrades en la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència. Mitjançant la signatura d’aquest conveni la Mancomunitat gestionarà 30 places al centre de dia d'Algaida i 32 places al centre de dia de Petra.

La Mancomunitat té previst dins aquesta legislatura augmentar en un Centre de Dia més per després poder integrar-lo dins la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència. Ara mateix s’està estudiant per part dels serveis socials de la Mancomunitat quin seria el lloc més adient per ubicar-lo.

 

Reciente
Visto
Comentado