Ses Salines
Ajuntament i Govern constitueixen la Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència masclista
L'Institut Balear de la Dona (IBDona) serà l'organisme impulsor en col·laboració amb el Consistori i els agents socials.
ajuntamentsessalines 21/11/2019 - 09:13:15

Ajuntament i Govern constitueixen la Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència masclista

L'Institut Balear de la Dona (IBDona) serà l'organisme impulsor en col·laboració amb el Consistori i els agents socials.

L'objectiu és promoure en l'àmbit del municipi la coordinació de tots els agents implicats en la lluita contra la violència de gènere per tal d'evitar-la o detectar-la a temps.

En l'actualitat hi ha 18 taules de coordinació vigents a les Illes Balears.

L'Ajuntament de Ses Salines i la Conselleria de Presidència a través de l'Institut Balear de la Dona (IBDona), han constituït avui la primera 'Taula local de coordinació i Prevenció contra la violència masclista' al municipi.

Aquesta Taula de Coordinació neix amb la finalitat de fomentar la coordinació de les distintes instàncies implicades en la lluita contra la violència masclista, impulsar la posada en marxa de protocols i intercanvis de bones pràctiques, així com garantir l'existència d'una sòlida xarxa d'atenció al municipi de ses Salines.

Segons ha explicat el batle de ses Salines, Juan Rodríguez, l'objectiu general és la promoció, a l'àmbit municipal, de polítiques i actuacions per a l'erradicació de les violències masclistes, a través de la coordinació dels agents, actuacions i recursos implicats a la lluita contra la violència masclista.

"Totes les actuacions i iniciatives que poguem dur a terme per acabar amb aquesta xacra social seran benvingudes al nostre municipi. Tots recordam encara la mort de la nostra veïnada coloniera Veronika Ruth Hoffmann, el passat mes de setembre i volem donar les passes més adients per evitar qualsevol situació de violència masclista o dins l'àmbit familiar. Aquesta taula n'és la primera passa".

En aquest sentit, la regidora d'Acció Social, Sánchez, ha explicat que "informar i sensibilitzar tant a professionals com a la població en general és la millor lluita contra aquestes situacions, a més d'oferir una atenció i una resposta àgil a les víctimes de violència". "Detectar un possible cas de violència masclista, fer-lo arribar a l'autoritat competent o als agents socials és la millor forma d'evitar desgràcies majors".

Membres

La Primera Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència masclista de ses Salines ha estat presidida pel batle de ses Salines, Juan Rodríguez; la directora de l'IBDona, Maria Durán i la consellera insular d'Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach.

També han participat; el president de la Junta de Districte, Guillem Mas; la vicepresidenta de la Junta de Districte, Sebastiana Gomila; la regidora de Serveis Socials, Dolores Sánchez; els representants dels grups polítics representats a l'Ajuntament; Antònia Garcías i Mercedes Sala; el vocal de la Junta de Districte, Gaspar Guasp; a més de tècnics de Serveis Socials municipals, l'Educadora Social, el Policia Tutor, professionals dels Centres de Salut d'Atenció Primària, professionals educatius dels centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària, un representant de l'Institut Balear de la Dona, entre altres agents socials del municipi. Actualment, hi ha 18 taules de coordinació vigents a les Illes Balears.

 

Reciente
Visto
Comentado