Aquestes despeses han estat realitzades entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2017.
L’Ajuntament de Sant Llorenç fa entrega de subvencions individuals i de clubs/associacions esportives i Presentació del nou taxi adaptat al municipi
Associació Malalts de Turmell, Club de Futbol Cala Millor, Club esportiu Ses Paparres, Club Cardassar Atlètic, CD Cardassar i CE Malalts de Turmell un total de 26.246,49 €;
AGENCIA MANACORNOTICIAS 04/01/2018 - 09:22:00
Taxi adaptat. Els mateixos taxistes s’han posat d’acord i, entre tots, han soportat el cost del nou vehicle. Recordam que el número del servei de taxi és el 971 56 25 56.

L’Ajuntament de Sant Llorenç fa entrega de subvencions individuals i de clubs/associacions esportives. En aquesta legislatura, amb el suport del Consell Municipal d’Esports, es va aprovar un reglament per tal d’ordenar el pagament de les diferents ajudes esportives d’acord amb les normes que s’estableixen en aquesta normativa. Tal i com s’establia, s’han pogut beneficiar d’aquestes subvencions els esportistes individuals que acreditin residència a Sant Llorenç des Cardassar i que hagin acreditat una projecció de futur certificada per la Federació esportiva corresponent o que tinguin un currículum esportiu destacat a nivell autonòmic, nacional o internacional. I en el cas dels clubs, associacions i entitats esportives, aquelles que estiguin legalment constituïdes i reconegudes i que, a més a més, figurin inscrites en el Registre Municipal d’Associacions del municipi. Això no obstant, han quedat exclosos expressament d’aquesta convocatòria les Societats Anònimes Esportives, i els clubs que participen en lligues professionals.

L’objecte de subvenció englobava roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l’esport; material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva; despeses federatives, derivades de la contractació d’assegurances o de gestories en temes fiscals o laborals; preus públics per d’utilització d’instal·lacions esportives públiques; serveis sanitaris i de recuperació o rehabilitació; despeses derivades de desplaçaments o viatges de l’esportista i altres despeses de serveis o de material fungible lligades o necessàries per al desenvolupament de a seva activitat ordinària. Aquestes despeses han estat realitzades entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2017.

Lucia López Ortega, Marta López Ortega, Joana Maria Oliver Gomila, Nofre sancho Oliver, Antoni Pascual Salas i Jose Francisco Pérez Sánchez, un total de 5.387,59 €.

L’Ajuntament de Sant Llorenç ha concedit a les entitats Associació Malalts de Turmell, Club de Futbol Cala Millor, Club esportiu Ses Paparres, Club Cardassar Atlètic, CD Cardassar i CE Malalts de Turmell un total de 26.246,49 €; i als esportistes Lucia López Ortega, Marta López Ortega, Joana Maria Oliver Gomila, Nofre sancho Oliver, Antoni Pascual Salas i Jose Francisco Pérez Sánchez, un total de 5.387,59 €. La regidora d’esports, Antònia Bauzà, assenyala que amb aquestes subvencions es vol promoure i facilitar l’accés a l’esport i a la seva pràctica col·lectiva pels esportistes del nostre municipi.

Presentació del nou taxi adaptat al municipi de Sant Llorenç des Cardassar. Avui s’ha presentat al públic el taxi amb llicència número 25 adaptat a la gent amb dificultats. L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va canviar, precisament, el reglament per tal d’aconseguir un taxi adaptat. Els mateixos taxistes s’han posat d’acord i, entre tots, han soportat el cost del nou vehicle. Recordam que el número del servei de taxi és el 971 56 25 56.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado