TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARS. Nombramiento de Juez
Aina María Riera Sureda es la Jueza Titular del Juzgado de Paz de Sant Llorenç; y Miguel Adrover Palou es el Ingeniero municipal de Santanyí
MIGUEL ADROVER PALOU. Características de la plaza: Grupo: A. Subgrupo: A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica Superior. Especialidad: Ingenieria industrial. N.º de vacantes: 1.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 10/05/2019 - 07:06:09
Son dos nombramientos el primero en Sant Llorenç para jueza de paz titular y el segundo en Santanyí su ingeniero municipal. Aina María Riera Sureda y Miguel Adrover Palou.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS. Nombramiento de Juez de Paz titular del Juzgado de Paz de Sant Llorenç des Cardassar. SILVIA MARTÍNEZ POMAR, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS HAGO SABER: Que en la sesión de la Sala de Gobierno, celebrada en fecha 17/04/2019, se acuerda nombrar a Doña Aina María Riera Sureda, para el cargo de Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.

Y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 8 del Reglamento de los Jueces de Paz 3/95, de 7 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 13 de julio, libro el presente que firmo en Palma de Mallorca, a 24 de Abril del 2019. La Secretaria de Gobierno, Silvia Martínez Pomar.

Que en la sesión de la Sala de Gobierno, celebrada en fecha 17/04/2019, se acuerda nombrar a Doña Aina María Riera Sureda, para el cargo de Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ. Nombramiento ingeniero industrial. Una vez concluido el proceso selectivo para proveer, como personal funcionario de carrera, 1 plaza de ingeniero/a industrial, la convocatoria y las bases del cual fueron publicadas en el BOIB n.º 159, de 20 de diciembre de 2018, se ha efectuado, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 2 de mayo de 2019, el nombramiento como ingeniero industrial de: MIGUEL ADROVER PALOU. Características de la plaza: Grupo: A. Subgrupo: A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica Superior. Especialidad: Ingenieria industrial. N.º de vacantes: 1.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

El Consell contracta les obres de la Casa Blai Bonet a Santanyí. El vicepresident primer, Francesc Miralles i l’empresa Sort d’Enfora S.L. han signat aquesta setmana el contracte d’obres de la Casa Blai Bonet, a Santanyí. El preu del contracte és de 1.171.764,60€ i la durada màxima prevista per a les obres és de 24 mesos. La previsió és que les obres s’iniciïn aquest pròxim mes de juny. La signatura es produeix després que el passat 26 de febrer el Patronat de la Fundació Mallorca Literària aprovàs per unanimitat la proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa de Petra, Sort D’enfora S.L.

L’objecte de l’obra és la reforma i condicionament de la casa natal de l’escriptor Blai Bonet, propietat del Consell de Mallorca des de l’any 2002, que gestiona la Fundació Mallorca Literària. L’objectiu és crear un equipament museogràfic i cultural dedicat a donar a conèixer la figura i obra de l’autor, però també està previst que aculli altres llegats poètics, un espai d’estudi i divulgació de la poesia, un espai educatiu i sigui també refugi per a poetes amb un espai de residència per a petites estades de creadors, traductors o investigadors.

El projecte corresponent a aquestes obres de reforma ha estat elaborat per l’arquitecte Biel Arbona a partir de la proposta “Raor”, que projecta un museu que conciliï els usos de casa museu amb la de centre d’activitats amb una programació regular amb petites exposicions itinerants, cicles de conferències i tallers formatius, així com espectacles de petit format. Una vegada formalitzat el contracte d’obres, ara es treballa per enllestir la licitació dels serveis d’aparellador de les obres. La previsió és que les obres es puguin iniciar dins el proper mes de juny.

Paral·lelament al projecte constructiu, es treballa també en el disseny i producció del projecte museogràfic, així com en les necessitats de condicionament i equipaments necessaris per al funcionament del futur Centre de Poesia. Un projecte cultural que compta amb una aportació total de 1,5 milions d’euros per part del Consell de Mallorca. A la formalització del contracte han assistit el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles; Miquel Barceló, com a administrador únic de l’empresa Sort d’Enfora S.L.; i la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado