El primer gran bloc d'intervencions es pot dividir en 3 actuacions:
L’Ajuntament de Sant Llorenç presenta una modificació puntual del seu planejament urbanístic després de la torrentada en vista a millorar la seguretat
2.- Delimitar les condicions i construccions permeses en aquestes zones, augmentant la zona de protecció i drenatge, així com a les zones contigües amb risc potencial d’inundació.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 26/10/2019 - 04:39:00
Dur a terme actuacions puntuals, com l’obertura de noves zones d’evacuació d’aigua en cas d’inundació del nucli urbà, per tal que permetin reduir l’estada d’aigua dins el nucli urbà, per tant, disminuir les cotes.

L’Ajuntament de Sant Llorenç presenta una modificació puntual del seu planejament urbanístic després de la torrentada en vista a millorar la seguretat. El projecte podrà ser consultat i s’hi podran fer al·legacions des d’avui i durant 45 dies naturals. El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va aprovar el passat dilluns 21 d’octubre la modificació puntual del planejament vigent a conseqüència de la torrentada de l’any passat. Aquesta modificació, que afecta els nuclis de Sant Llorenç, Son Carrió i s’Illot estarà exposada al públic des d’avui mateix, que ha estat publicada al BOIB, i durant 45 dies naturals.

Tothom qui vulgui la podrà consultar a l’Ajuntament del municipi en horari d’oficina. Precisament, la modificació consisteix bàsicament en l’augment de la zona de protecció per a poder minvar en un futur els possibles danys a les persones i a la propietat davant catàstrofes naturals similars i forma art de les intervencions que es consideren necessàries i de competència Municipal.

Les encaminades a augmentar l'àrea de protecció, en relació amb els canals d'aigua que discorren per la trama urbana de la població, mitjançant canvis i/o ajustos en la qualificació de les parcel·les

Aquesta estratègia, dirigida a la seguretat, engloba dos grans blocs o tipus d'actuació. Una de caràcter més urbanístic, que afecta de manera puntual a les Normes Urbanístiques del Planejament Vigent, i una altra de caràcter més arquitectònic, afectant tant a la situació, com a la morfologia de les tipologies edificatòries.

El primer gran bloc d'intervencions es pot dividir en 3 actuacions:

1.- Les encaminades a augmentar l'àrea de protecció, en relació amb els canals d'aigua que discorren per la trama urbana de la població, mitjançant canvis i/o ajustos en la qualificació de les parcel·les. S'augmenten així les zones EL i ELP per afavorir l'escolament i el drenatge natural més controlat, en una situació crítica de desbordament del torrent.

2.- Delimitar les condicions i construccions permeses en aquestes zones, augmentant la zona de protecció i drenatge, així com a les zones contigües amb risc potencial d’inundació.

3.- Dur a terme actuacions puntuals, com l’obertura de noves zones d’evacuació d’aigua en cas d’inundació del nucli urbà, per tal que permetin reduir l’estada d’aigua dins el nucli urbà, per tant, disminuir les cotes d’aigua, cosa que directament es tradueix en disminuir la càrrega i potència de l’escorrentia dins ciutat. Tot això delimitat en zones que presenten risc alt potencial d’inundació i de greus danys en cas de retenció de l’aigua d’escorrentia natural

El segon bloc d'intervencions delimita les Zones de Protecció Hidrogràfica. Aquestes zones s'han denominat, zones PH (Àrea de Protecció Hidrogràfica) i són zones d’especial sensibilitat en cas d’emergència per pluja i per tant es consideren com a àrees d’una major necessitat de control urbanístic. També es fa necessari un control arquitectònic i morfològic exigint, entre d’altres, l’obligatorietat de creació de terrats en coberta, amb accés directe des de l’interior dels edificis, per a facilitar l’evacuació vertical i segura dels usuaris o residents.

El rector de la Universitat de les Illes Balears i el batle de Sant Llorenç des Cardassar tenen el gust de convidar-vos a la presentació del conte Hem viscut sa torrentada, de Patricia García i Rubén Ceinos, amb il·lustracions de Toni Garsan.

La presentació anirà a càrrec del senyor Mateu Puigròs, batle de Sant Llorenç des Cardassar, de la doctora Joana Maria Seguí, vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries; i dels autors.

Hi assistirà una representació dels equips directius dels centres educatius de Sant Llorenç des Cardassar i dels delegats dels cursos. L’acte tindrà lloc a l’Espai 36, el dijous 31 d’octubre a les 11.30 h. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado