Son Servera
Cessió de documentació del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull a l'Arxiu Municipal
L’Arxiu Municipal de Son Servera amplia el seu catàleg documental gràcies a una cessió del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull.
sonservera.es 05/12/2022 - 18:51:38

Cessió de documentació del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull a l'Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal de Son Servera amplia el seu catàleg documental gràcies a una cessió del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

L'Arxiu Municipal ha rebut una sèrie de materials i diversa documentació relacionada amb l'escola de Son Servera i datada entre 1901 i el 1978 cedida pel CEIP Jaume Fornaris i Taltavull.

Aquests documents i materials es conservaven al CEIP, el qual no disposava d'un espai que pogués garantir la seva conservació de manera adequada. Això va motivar que la direcció de l'escola es posàs en contacte amb l'Ajuntament i es formalitzés un acord de cessió que es va oficialitzar amb la signatura de la cessió a la qual van assistir la batlessa de Son Servera, Natalia Troya, Fa Fang Dong, regidor de cultura; Jordi Pons, inspector del CEIP i Pasqual Bordas, director del centre Jaume Fornaris i Taltavull.

A partir d'ara l'Ajuntament custodiarà els materials i documents a un espai adequat i en difondrà el seu contingut perquè el poble serverí hi tengui accés.

Entre la documentació materials cedits hi trobam:
* Diversos materials o instruments científics que s'utilitzaven per a les classes de l'època (una màquina de vapor, 1 projector, una llanterna màgica helioscòpica, Bobines d'inducció, un telègraf Morse, una càmera fotogràfica...)
Diversos llibres i quaderns de l'època que formaven part de la biblioteca auxiliar de l'escola graduada.
* Documentació comptable
* Registres d'assistència i de correspondència
* Un llibre d'actes de la junta local d'ensenyament
* Quaderns d'observacions meteorològiques
* Herbaris elaborats pels alumnes del mestre Fornaris
* El llibre on el mestre Fornaris registrava les excursions que feia amb els seus alumnes pel municipi.

 

Reciente
Visto
Comentado