Actualment la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor ofereix 25 places
Cada mes es fa més difícil l’acollida a l’Alberg de Manacor: una alta extracomunitària i un reingrés són les dues úniques persones que s’han pogut admetre durant el mes de Juliol passat
La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 23 persones, amb un total mensual de 708. Les racions de berenar, dinar i sopar durant el mes ha estat de 755. Segueix la llista d’espera amb 10 persones.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/08/2020 - 00:12:00
Un 36% tenen més 55 anys i d’aquests alguns tenen limitacions, com mobilitat reduïda o són al manco semi-dependents.

Moviment Alberg de Manacor 2020 (7). Factors que provoquen la escassa rotació d'usuaris a l'Alberg de Manacor. Cada mes es fa més difícil l’acollida a l’Alberg de Manacor: una alta extracomunitària i un reingrés són les dues úniques persones que s’han pogut admetre durant el mes de Juliol passat, gràcies a les dues baixes del centre que s’han produït.

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 23 persones, amb un total mensual de 708. Les racions de berenar, dinar i sopar durant el mes ha estat de 755. Segueix la llista d’espera amb 10 persones, quantitat semblant a la del mes passat.

Un 40% del usuaris són de procedència magrebí i més de la meitat en situació irregular, el que les inhabilita per signar contractes de treball. La majoria manquen de qualificació professional.

Veient la escassa rotació d’entrades i sortides que es produeixen mes a mes i que no és la que seria desitjable a un centre d’acolliment nocturn temporal d’aquestes característiques amb una llista d’espera que ja ha esdevingut endèmica, s’han analitzat els perfils del usuaris, arribant a les següents conclusions:

-Un 40% del usuaris són de procedència magrebí i més de la meitat en situació irregular, el que les inhabilita per signar contractes de treball.

-Un 36% tenen més 55 anys i d’aquests alguns tenen limitacions, com mobilitat reduïda o són al manco semi-dependents.

-La majoria manquen de qualificació professional.

-Sortadament ningú ha patit la Covid-19 pero sí la conseqüent paralització del mercat de treball.

Aquestes situacions de caràcter personal i general creen series dificultats per trobar una feina que generi ingressos econòmics que les permeti sortir de l’Alberg per a gaudir d’una vida independent i així donar entrada a les peticions de la llista d’espera.

Actualment la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor ofereix 25 places d’acollida nocturna temporal i centre de dia amb menjador mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
West
Si están en situación irregular que se vallan a su país a pedir ayudas a su gobierno que su Rei es uno de los más ricos del planeta