Per aquest motiu, al llarg d’aquests durs i complicats mesos de pandèmia
Moció del PP: El ple de l’Ajuntament de Manacor insta al Consell de Mallorca l’aprovació definitiva de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) de l’any 2021 de forma urgent
El ple de l’Ajuntament de Manacor insta al Consell de Mallorca l’aprovació de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) de l’any 2022 abans del mes de setembre de l’any 2021
AGENCIA MANACORNOTICIAS 04/05/2021 - 06:27:00
Després de 6 mesos de tramitació, aquesta aprovació inicial se’n va anul·lar i no ha estat fins al Ple extraordinari de dia 26 d’abril de 2021, quan l’executiu presidit per Catalina Cladera ha aprovat inicialment

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE ORDINARI NÚM. 5/2021 DE 10 DE MAIG DE 2021 DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR.... MOCIÓ ENVERS L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TARIFA D’INCINERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) PEL CONSELL DE MALLORCA....EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Dia 12 de novembre de 2020 l’equip de govern va dur a Ple del Consell de Mallorca una proposta d’aprovació inicial de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU). Aquesta tramitació contemplava una baixada de la tarifa.

Dia 12 de novembre de 2020 l’equip de govern va dur a Ple del Consell de Mallorca una proposta d’aprovació inicial de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU). Aquesta tramitació contemplava una baixada

Després de 6 mesos de tramitació, aquesta aprovació inicial se’n va anul·lar i no ha estat fins al Ple extraordinari de dia 26 d’abril de 2021, quan l’executiu presidit per Catalina Cladera ha aprovat inicialment una nova proposta de la tarifa d’incineració.

Per aquest motiu, al llarg d’aquests durs i complicats mesos de pandèmia, no s’ha pogut fer efectiva aquesta baixada de la taxa, impedint als ciutadans, els petits i mitjans empresaris, els autònoms i la societat en general, s’hagin pogut beneficiar de la rebaixa, tot derivat de l’anul·lació de la primera proposta i del retard en la tramitació d’aquest expedient.

Els ajuntaments inicien l’aprovació les seves ordenances fiscals al mes de setembre, i és per això que necessiten que el Consell de Mallorca hagi aprovat definitivament aquesta rebaixa per poder aplicar-la als seus administrats. Aquesta rebaixa s’ha de fer efectiva com més aviat millor, ja que, amb aquesta greu crisi econòmica que patim a Mallorca, es fa més necessari que mai que les institucions siguin àgils en la tramitació dels expedients.

Per tot això, proposam els següents

ACORDS

1. El ple de l’Ajuntament de Manacor insta al Consell de Mallorca l’aprovació definitiva de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) de l’any 2021 de forma urgent, perquè estam al mes de maig de 2021 i la rebaixa encara no ha entrat en vigor.

2. El ple de l’Ajuntament de Manacor insta al Consell de Mallorca l’aprovació de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) de l’any 2022 abans del mes de setembre de l’any 2021, per poder aplicar-la l’any 2022, mitjançant l’aprovació de la rebaixa a les ordenances fiscals municipals.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado