En los últimos años ha recibido hasta 180.000 euros de multas
El Ayuntamiento de Manacor adjudica el servicio de Limpieza, Recogida de basuras y Reciclaje del municipio, por casi 7 millones de € al año, supone un aumento del 38%
A partir del nuevo contrato se aumenta el puerta a puerta, habrá recogida de basura y limpieza los 365 días al año, recogida comercial e industrial en 1.100 establecimientos
AGENCIA MANACORNOTICIAS 25/09/2023 - 12:53:26
El total de los próximos dos años se eleva a casi 14 millones de euros (concretamente 13,8 millones de euros). LUMSA-FCC se hace con el control de convenio de 13 millones de euros y otra empresa DEIXALLES se encarga del reciclaje

El Ayuntamiento de Manacor adjudica el servicio de Limpieza, Recogida de basuras y Reciclaje del municipio, por casi 7 millones de euros al año, eso supone un aumento del precio del 38% con respecto al año pasado que estaba próximo a los 5 millones de euros. Como el contrato firmado es de dos años con posibilidad de prórroga un año más.

El total de los próximos dos años se eleva a casi 14 millones de euros (concretamente 13,8 millones de euros). LUMSA-FCC se hace con el control de convenio de 13 millones de euros y otra empresa DEIXALLES se encarga del reciclaje que suma 800.000 euros durante dos años, eso significa 400.000 € anuales.

En este nuevo servicio de contempla el convenio de los 105 trabajadores de la limpieza y un aumento de sueldo negociado entre la patronal, sindicatos y Ayuntamiento de Manacor.

Han comparecido en rueda de prensa el alcalde Miquel Oliver y el responsable de Servicios Generales Sebastià Llodrà y han explicado al detalle todo el proceso, protocolo, nuevos servicios, ventajas, inconvenientes, etc. Durante estos dos años el Ayuntamiento de Manacor estudiará en profundidad el servicio y si técnicamente es posible, no descarta para el año 2026 iniciar el proceso de municipalización y abandonar la externalización del servicio a una empresa privada. En este nuevo servicio de contempla el convenio de los 105 trabajadores de la limpieza y un aumento de sueldo negociado entre la patronal, sindicatos y Ayuntamiento de Manacor.

A partir del nuevo contrato se aumenta el puerta a puerta, habrá recogida de basura y limpieza los 365 días al año, recogida comercial e industrial en 1.100 establecimientos, el 2% de la contrata se dedicará a campañas de información y sensibilización.

El alcalde y el portavoz del Gobierno tienen claro que es un buen contrato y que han priorizado el mayor servicio y el personal. Ambas esperan que no tengan que poner ni una sanción más a la empresa por incumplimiento del Pliego de condiciones. En los últimos años ha recibido hasta 180.000 euros de multas. Que le han descontado de los pagos.

L’AJUNTAMENT DE MANACOR ADJUDICA EL NOU SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DINS EL TERMINI PACTAT AMB ELS TREBALLADORS I AVANÇA CAP A UN MODEL QUE AMPLIA LA RECOLLIDA PORTA A PORTA. Lumsa s’ha fet amb el lot de recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries; mentre que la Fundació Deixalles és l’adjudicatària de la recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització

L’Ajuntament de Manacor ha adjudicat el nou contracte de neteja viària, recollida de residus, gestió de deixalleries i preparació per a la reutilització del municipi en el temps a què s’havia compromès amb els 115 treballadors del servei i que recull l’acord signat en el marc de la Felib. D’aquesta manera, el nou contracte podrà ser d’aplicació a partir del mes d’octubre, una vegada hagin passat els terminis de tramitació obligatoris.

El nou contracte es divideix en dos lots, un consistent en la recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries; i un segon lot reservat a empreses d’inserció social, que consisteix en la recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització. Després de passar pel procés de licitació preceptiu, el nou contracte, que estava dividit en dos lots, s’ha adjudicat a l’empresa LUMSA (recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries) i a la Fundació Deixalles (recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització). D’aquesta manera, l’Ajuntament de Manacor dona compliment al compromís adquirit amb els treballadors de l’empresa concessionària el passat mes d’abril.

El nou contracte s’ajusta al nou conveni autonòmic, introdueix les taules salarials adaptades i un complement de 100 euros mensuals/treballador des de febrer de 2023, que seran de pagament a l’inici del contracte. «Quan la primavera passada, l’empresa va abocar els treballadors a una vaga, vàrem haver de decidir si continuàvem amb el projecte d’internalització del servei o si no executàvem la pròrroga i convocàvem un nou concurs per poder donar compliment a les necessitats dels treballadors del servei, que es trobaven en una situació d’extrema precarietat, i així poder recollir l’actualització de les taules salarials que recull el nou conveni col·lectiu», ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

Així, aquest contracte és de dos anys més la possibilitat d’un any de pròrroga, un contracte «de durada breu perquè pugui aplicar-se el més aviat millor i perquè aquest equip de govern pugui plantejar a tot el consistori quina ha de ser la millor opció per al municipi, entre les que hi ha un nou contracte de llarga durada amb un canvi de model com la internalització», ha insistit el batle. «És imprescindible que el que vengui després d’aquest contracte sigui una decisió consensuada, perquè va més enllà d’un sol mandat», ha afegit.

Oliver ha destacat també el «temps rècord» en què s’ha produït aquesta licitació i posterior adjudicació, i ha agraït als serveis tècnics municipals la feina feta per poder complir amb el compromís adquirit amb els treballadors del servei de recollida i neteja viària.

«Un contracte de 6,5 milions d’euros anuals requereix que Manacor estigui net, i aquí és on l’Ajuntament ha d’aplicar les eines que té per fer complir el contracte. Per això, cal que reflexionem sobre quin control hem de poder aplicar com a administració sobre un servei que és essencial», ha conclòs el batle Miquel Oliver. En aquest sentit, el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, ha apuntat que el fet que aquest nou contracte sigui de dos anys més un, permet «rompre amb la cadència sincrònica que cada nou contracte anés acompasat amb any de final de mandat, el que permetrà triar de manera més lliure i sense pressions i amb el cap fred».

El nou contracte de recollida de residus de l’Ajuntament de Manacor ampliarà el porta a porta i la neteja viària A les noves condicions laborals i salarials dels treballadors que recull el nou contracte s’hi sumen també millores a nivell ambiental i a nivell social, com ha advertit el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà en roda de premsa. «El nou contracte és el trampolí que ens ha d’impulsar cap allà on volem anar d’aquí a dos anys», ha explicat.

En aquest sentit, una de les novetats més significatives del nou contracte és l’ampliació de la recollida porta a porta a 1.500 nous habitatges de Manacor i Porto Cristo, a més de l’ampliació fins a 800 comerços de la recollida porta a porta de paper i cartró i envasos, i a 200 establiments de restauració de recollida porta a porta de matèria orgànica, rebuig, vidre i envasos. Pel que fa al porta a porta comercial i de restauració, s’entregaran contenidors individuals amb identificació mitjançant xip i es quantificaran els volums recollits. En la zona de recollida porta a porta el percentatge de reciclatge i separació de residus s’acosta al 80%, pel que aquest és el sistema que es vol potenciar.

Una altra de les novetats és l’ampliació de la recollida a grans generadors de residus, que passaran a sumar 60 hotels, supermercats i grans restaurants, el doble del servei que es prestava actualment. En aquests casos s’identificaran els contenidors, es realitzarà recompte de les recollides i es quantificarà el volum recollit.

Pel que fa a les Deixalleries, l’horari de l’Ecoparc serà de dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h, i els dissabtes i diumenges de 9 h a 14 h. Així mateix, l’horari d’obertura de les instal·lacions podrà ser modificat a petició de l’Ajuntament per a proporcionar un millor servei a la ciutadania. En aquest sentit, una de les principals millores serà relativa a l’accés, ja que s’activarà el sistema de control d’accés mitjançant l’entrega de targetes (una per habitatge lligada a la referència cadastral i al rebut de la taxa de fems), pel que es permetrà fer un registre dels residus i de les quantitats aportades per cada usuari amb l’objectiu d’evitar i eliminar les pràctiques irregulars.

Quant a la neteja viària, es reforçarà la neteja manual i mixta els diumenges a Manacor i a Porto Cristo. Així mateix, es reforçaran els capvespres dels dijous, divendres, dissabtes, diumenges i dilluns + festius. I s’introduirà l’hidroneteja els diumenges al centre de Manacor i un dia a la setmana a altres zones de Manacor i de Porto Cristo, a més de tres dies a la setmana a les zones de recollida porta a porta.

Així mateix, es destinaran 2% del preu de licitació anual a la subcontractació de dos educadors ambientals a jornada completa i un coordinador tècnic amb dedicació parcial per a campanyes informatives, de sensibilització i de seguiment del servei.

El lot 2 de recollida de voluminosos, residus tèxtils i preparació per a la reutilització està reservat per a empreses d’inserció social i hauran de dur a terme la recollida concertada mitjançant el telèfon 900 107 398 tres dies a la setmana a cada nucli urbà i la recollida de voluminosos abandonats tres dies a la setmana. Les principals novetats del servei seran la selecció de voluminosos en bon estat a l’Ecoparc i la seva preparació per a la reutilització (reparacions). Així mateix, s’habilitaran 20 contenidors de roba i calçat i hauran de presentar un programa de reutilització de la roba i calçat recollit que, lligat al programa d’ocupació laboral, contempli l’habilitació de llocs de treball per a persones amb discapacitat i/o amb dificultats d’integració al món laboral.

Tots dos contractes són per a dos anys més un any de possible pròrroga. El preu del nou contracte per aquest període és de 13.800.000 €, dels que 13.000.000€ corresponen al Lot 1 (6,5M€/any) i 800.000€ corresponen al Lot 2 (400.000€/any). 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


6
1
Manuel Rosas Serra
Esperemos y deseemos que sea efectivo Lástima que no se cambien los actuales contenedores por otros parecidos a los que hay en Palma , más higiénicos y menos contaminantes. También seria lógico pensar en una flota menos contaminante , como se ha planificado en Inca , con la misma empresa.
Jose
Lo que no entiendo es que yo lo separo, ellos se lo llevan y lo revenden y me cobran a mi y al ayuntamiento
PEDRO
Més valdria possasin càmeras als contenidors i sancionaran els insfractors i als que fan turisme de basuras com per exemple al carrer LOPE DE VEGA DE Manacor,gent 24 hores al dia aturats amb el cotxe tirant basura !
ANTONI
Siempre se quejan por todo, sospechan y manchan que algo queda
Paco
38% d'aument, qualcú rebrà comisions.
Bel
Quin desastre un 38% més es una barbaritat. Es bò de fer tudar els doblers dels altres.